Trung tâm Cứu hộ bảo tồn và phát triển sinh vật Hoàng Liên

Là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Vườn Quốc gia HoàngLiên,được thành lập theo quyết định số 2012/QĐ-UBND ngày 21/7/2014 của UBND tỉnh Lào Cai. Trung tâm có tổng diện tích tự nhiên 29,6 ha, cách Trung tâm thị trấn  Sa Pa 3km (cạnh Ga đi Cáp treo Fansipan).

Chức năng:  Cứu hộ, bảo tồn và phát triển động thực vậthoang dã, nhân giống động, thực vật và tư vấn khoa học kỹ thuật về cứu hộ, bảo tồn, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ nghiên cứu, giáo dục và bảo tồn đa dạng sinh học.

* Nhiệm vụ:

-  Cứu hộ và tái thả: Tiếp nhận cứu hộ, phục hồi các loài sinh vật sau tịch thu từ các vụ vi phạm pháp luật và từ tự nguyện giao nộp, hiến tặng của các cá  nhân và tổ chức; Nghiên cứu thực địa, tái thả sinh vật về môi trường sống tự nhiên sau cứu hộ.

-  Bảo tồn: Lưu trữ, bảo tồn nguồn gen các loài nguy cấp, quý, hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng;Nghiên cứu, thu thập các số liệu, thông tin về sinh học, sinh lý, sinh thái,phân bố và tình trạng của các loài sinh vật được bảo tồn; Tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học.

- Phát triển bền vững và cung cấp giống: Phát triển bền vững các loài sinh vật và cung ứng nguồn giống cho phát triển gây nuôi bền vững; Thông tin, tuyên truyền, phát hành tài liệu hướng dẫn kỹ thuật cho các tổ chức và cá nhân nuôi hợp pháp các loài động vật rừng; Cung ứng dịch vụ về thú y cho các tổ chức và cá nhân để gây nuôi phát triển bền vững theo quy định của pháp luật; Cung ứng nguồn giống cây trồng lâm nghiệp và cây ăn quả đặc sản phục vụ phát triển kinh tế địa phương.

- Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế: Tổ chức thực hiện công tác nghiên cứu khoa học theo các đề tài, dự án; thực nghiệm khoa học kỹ thuật về cứu hộ, phát triển sinh vật và bảo tồn đa dạng sinh học; phối hợp với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hợp tác về cứu hộ bảo tồn sinh vật.

* Tổ chức bộ máy và biên chế:

Hiện nay Trung tâm có  01 Giám đốc và 02 Phó Giám đốc và 14 viên chức, cán bộ hợp đồng công tác tại 03 Bộ phận trực thuộc. 

anh tin bai