Về chúng tôi

Khu bảo tồn thiên nhiên được thành lập theo Quyết định 194/CT ngày 09/8/1986 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ), với diện tích ban đầu là 5.000,0ha

1/1994

Ranh giới khu Bảo tồn lại được điều chỉnh thêm một phần của xã Bản Hồ và diện tích khi đó là 24.658,0ha.

12/7/2002

Do tính chất đặc biệt về mặt địa lý và giá trị đặc trưng về đa dạng sinh học, cũng như các giá trị tự nhiên khác, nên Khu bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên đã được chính thức chuyển hạng thành Vườn Quốc gia Hoàng Liên theo Quyết định số 90/2002/QĐ-TTg ngày 12/7/2002 của Thủ tướng Chính phủ với tổng diện tích là 29.845ha.

27/9/2002

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai ra Quyết định số 3274/2002/QĐ-UB, về việc thành lập Ban quản lý Vườn quốc gia Hoàng Liên trực thuộc UBND tỉnh

1994

Ranh giới khu Bảo tồn lại được điều chỉnh thêm một phần của xã Bản Hồ và diện tích khi đó là 24.658,0ha.

13/9/2002

UBND tỉnh Lào Cai đã ra Quyết định số 391/2002/QĐ-UB ban hành quy định, vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Vườn Quốc gia Hoàng Liên tỉnh Lào Cai.

23/5/2013

Kết quả rà soát lại 3 loại rừng năm 2006, Thủ tướng chính phủ phê duyệt một số công trình trọng điểm và gần đây nhất ngày 23/5/2013 Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định số 1255/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững Vườn Quốc gia Hoàng Liên giai đoạn 2013 – 2020 theo đó Tổng diện tích tự nhiên VQG Hoàng Liên sau trong đó phần địa giới hành chính tỉnh Lào Cai là 21.009ha nằm trên địa giới hành chính 4 xã Bản Hồ, Tả Van, Lao Chải và San Xả Hồ huyện Sa Pa.(Tính cả diện tích đất xây dựng văn phòng làm việc của VQG Hoàng Liên, Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật Hoàng Liên, Trung tâm Du lịch sinh thái và Giáo dục Môi trường Hoàng Liên, 7 điểm trạm bảo vệ rừng thuộc VQG Hoàng Liên quản lý). Phần địa giới hành chính tỉnh Lai Châu là 7.500,ha nằm trên địa giới hành chính 2 xã Phúc Khoa và Trung Đồng của huyện Tân Uyên.

Cơ cấu tổ chức bộ máy VQG Hoàng Liên

Được thành lập theo quyết định số 272/QĐ – UBND, trực thuộc Vườn Quốc gia Hoàng Liên, có chức năng tham mưu và thực hiện việc quản lý, tổ chức và phát triển các hoạt động du lịch sinh thái và giáo dục môi trường trong Vườn Quốc gia Hoàng Liên bao gồm:

Giải trí kết hợp giáo dục môi trường

Du lịch đi bộ,dã ngoại trong rừng

Nghiên cứu hệ sinh thái rừng

Du lịch văn hóa cộng đồng

Cắm trại

Dịch vụ leo núi mạo hiểm

Tour du lịch

Leo núi Fansipan

Rừng già Sín Chải

Thác tình yêu

Canyoning

Leo núi Nam Kang Ho Tao

Tour trải nghiệm học sinh