Liên hệ với chúng tôi

Gửi lời nhắn đến chúng tôi:

    Trung tâm Giáo Dục Môi Trường và dịch vụ Môi Trường Hoàng Liên - VƯỜN QUỐC GIA HOÀNG LIÊN

     Địa chỉ: Tổ 1, Phường Cầu Mây, Thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

     Điện thoại: 02143.872.027.

     Email: nvchinh-vqghl@laocai.gov.vn.